คุณสมบัติหลัก

สเปรย์คุณภาพสูงจาก FragranceQuick ActingWater

กลิ่นแรง

เคารพสิ่งแวดล้อม

กล่องคุณภาพสูง

ราคาที่แข่งขันได้

บริการ

ระบบการจัดจำหน่ายเพื่อป้องกันคู่ค้า

บริการ ODM / OEM;

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ระบบควบคุมคุณภาพสำหรับแต่ละกระบวนการผลิต

เรามีห้องปฏิบัติการของเราเอง การวิเคราะห์ตัวอย่างหรือตรวจสอบสินค้าจำนวนมากทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ย้ายไปแล้ว

วันที่จัดส่งปกติ: 30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ

สำหรับแบรนด์ของเรา: 14 วันหลังจากยื่นคำขอเร่งด่วนอาจสั้นลง

ใบอนุญาตการประดิษฐ์

T / T (เงินฝาก 30%, 70% เมื่อเทียบกับสำเนา BL);

L / C พร้อมใช้งานแล้ว

ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราหากเอกสารทางธุรกิจของคุณยังคงถูกระบุว่าดีเรายังจัดส่งโดยไม่มีหลักประกันเพื่อช่วยคุณประหยัดปัญหาทางการเงิน

บริษัท สเปรย์กันยุง Long Island City NY รหัสไปรษณีย์ 11234

ประวัติความเป็นมาของ Longines ในปี 1913 - 1913

1867. ในปี 1867 Ernest Francillon ได้จัดตั้งโรงงาน Longines ขึ้นใน Saint-Imier หรือถ้าระบุให้เจาะจงกว่าคือที่ Es Longines (‘long meadows’) และในปีเดียวกันทาง Longines ยีงได้เริ่มการผลิตกลไกของ ...

อาคารไปรษณีย์กลาง (Grand Postal Office) – Bangkok River

อาคารไปรษณีย์กลางออกแบบโดย นาย หมิว จิตรเสน อภัยวงศ์ และพระสาโรชรัตนนิมมานก์ และแสดงให้เห็นถึงสไตล์ brutalist ที่เด่นชัดมา ...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ThailandPost

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post) ให้บริการส่งของทางไปรษณีย์ บริการส่งด่วน (EMS) บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน (R) บริการส่งของใหญ่ (Logispost) ตรวจสอบสถานะ ...

กรมศุลกากร - Thai Customs

ให้ผู้รับของจัดทำคำร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร ยื่นต่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ และ ยังไม่ต้องชำระค่าภาษี ...

คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน Builk Cost Control - BUILK ประเทศไทย

วิธีการเชิญทีมงาน. โปรแกรมบิลค์เราสามารถเชิญทีมงานในบริษัท เข้ามาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ โดยผ่าน E-Mail ที่แต่ละคนได้สมัครไว้ ทุกคนจะ ...

บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2 บริษัทรับรองตนเองว่า มีบริษัทแม่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย Bribery Act หรือกฏหมายอื่นทำนองเดียวกันที่ให้บริษัทแม่ต้องรับผิดชอบการให้สินบนของ ...

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาการจัดซื้อที่ดิน

สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง โดย ...

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ 1/2548

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) ... ". ' ตองปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหงชำติ เรื่อง ... รหัส ...

บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

บริการสำหรับผู้จ่ายเงิน (นิติบุคคล) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถส่งคำสั่งการจ่ายเงินพร้อมข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายมายัง ...